jueves, 24 de noviembre de 2011

Curso 2013-14

Benvidos a un novo curso. Dende este blog tentaremos traballar tanto na aula como na casa, utilizando ferramentas como o escritorio virtual, o google calendar, o google sites ou a conta gmail.
Nas pestanas de arriba podedes atopar:

Programme:
O resumo da programación de E.F. cos mínimos exisibles e sistema de avaliación.

3º ESO, 4º ESO e 1º BACH:
Cos contidos a desenvolver en cada trimestre.

Virtual Desktop
: O escritorio virtual cos apuntes, presentacións utilizadas na aula, videos e enlaces de interés dos contidos de E.F.

Activities: Actividades complementarias e extraescolares a desenvolver durante o curso.

Online Magazines:
Revistas virtuais para realizar consultas.

Videos:
Videos que colgaremos ao longo do curso.

Calendar:
Calendario escolar cos eventos do mes.(pendente de enlace).

Online Magazines:
Revistas virtuais para realizar consultas.

Programa Pale:
Actividades para desenvolver coa pizarra dixital na clase.